top of page
Online video møte, presentasjon eller konferanse

Hvordan jobber vi sammen med deg?

Det sies at det finnes syv hovedhistorier som vi har fortalt igjen og igjen, siden tidenes morgen. Det er ikke usannsynlig. Det er iallfall ikke noe tvil om at filmindustrien og litteraturen er full av eksempler på kløktig bruk av et malverk, som brukes når historier skal formes og bygges.

 

Likevel, vår erfaring med historiefortelling i næringslivssammenhenger er at antallet historier ikke er det viktige. Vi er mer opptatt av hva slags historier som egner seg i hvilke sammenhenger og hva som er det uttalte kommunikasjonsmålet.

Det finnes en rekke måter å nærme seg historiefortellingsprosessen på. Vi velger derfor metodikk basert på sammenheng og målsetting: Hva slags endring vil vi at historiefortellingen skal forløse eller sette i bevegelse?

 

Er du usikker på hvordan du kan bruke historiefortelling i kommunikasjonen din, hjelper vi deg gjerne med å finne fram til de historiene som egner seg best, for at du skal kunne realisere kommunikasjonsmålet ditt.

Du kan samarbeide med oss på én av tre måter. Er du usikker på hva som passer best i ditt tilfelle, ta kontakt for en prat. Vi idémyldrer gjerne sammen med deg og hjelper deg å finne gode svar på spørsmålene dine.

Data diverse_edited.jpg

Alternativ A

Rådgivning

Passer godt for deg som ønsker å finne ut hvordan du kan bruke historiefortelling i kommunikasjonen din.

Ta kontakt for mer info.

Workshop_edited_edited.jpg

Alternativ B

Workshop

Lær sammen med kollegene dine.

Bli en bedre historieforteller i egne kanaler.

Innholdet i workshopen tilpasses etter behov og ønsker.

Untitled-1_edited.jpg

Alternativ C

Prosjekt

Idé og manus. 

Produksjon fra A til Å.

Hjelp til avvikling og gjennomføring etter behov.

1.    Etablere en virksomhet eller lansere en tjeneste.

2.    Presentasjon av ideer eller konsepter for investorer eller samarbeidspartnere.

3.    Utvikle og forsterke kulturen i selskapet der du jobber.

4.    Utforme idéer og produsere innhold til internsamlinger.

5.    Re-organisering og endringsprosesser

6.    Skape eierskap og engasjement for selskapets visjon, målsettinger og strategier.

7.    Forsterke og tydeliggjøre merkevaren.

8.    Bevisstgjøring og opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.

9.    Tease et forestående event eller en produktlansering.

10.  Du ønsker å øke den interne kompetansen (opplæring, bevisstgjøring)

11.  Rekruttere og on-boarde

12. Underholde

Konferanse, presentasjon, event, møte

Firmasamling eller -presentasjon på nett?

For at du skal lykkes med eventet ditt er du avhengig av et innhold som engasjerer

og involverer.

 

Med på notene hjelper deg med å strukturere budskapet ditt og hvordan du bygger opp innholdet i løpet av eventet. I fellesskap finner vi fram til hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessig å bruke, for å tydeliggjøre og forsterke budskapet ditt.

Deretter går vi i gang med å produsere innholdet, som vi har blitt enige om å lage.

Online marketing utstyr, data, mobil, nettbrett

Markedsføring i egne kanaler eller i sosiale medier?

Det fine med innholdmarkedsføring er at du kan lage mye av innholdet ditt selv. Men noen ganger er det nødvendig med et objektivt og erfarent utenforblikk og spesialistkompetanse for å komme helt i mål.

 

Men på notene hjelper deg med å produsere engasjerende innhold ved hjelp av video, animasjon, 3D, lyd- og musikkdesign, foto og tekst.

Streaming video mikser

Trenger du hjelp til live-streaming eller podcasting?

Streaming- og podcastriggen vår er som skreddersydd for deg som vil ha mest mulig kontroll og oversikt over det nettbaserte arrangementet ditt - og som ønsker å utnytte teknologien til å passe inn med du faktisk ønsker å formidle. Den er mobil og fleksibel og kan skaleres etter behov. Her åpner det seg mange spennende muligheter.

Tekniker og produsent er inkludert i prisen (ta kontakt for tekniske spesifikasjoner).

Lydutstyr, podcasting, mikrofon

Hjelp til planlegging eller noen å diskutere idéer med?

Spørsmålene rundt det å lage et vellykket event kan være mange, spesielt når du for eksempel er nødt til å avvikle det via en videokonferanse.

 

Hvordan får du mest mulig ut av skjermformatet, hvordan bygger du opp innholdet i budskapet ditt og hvordan legger du tilrette for dialog og gruppearbeider? Eller kanskje har du tekniske spørsmål om streaming, podcasting og valg av utstyr? Eller kanskje om hvordan du intervjuer, setter opp lys- og lydutstyr og planlegger for avviklingen av eventet?

 

Ta kontakt, vi idémyldrer gjerne sammen med deg og hjelper deg å finne gode svar på spørsmålene dine.

bottom of page