top of page

Internprosesser

- kunsten å få med deg andre når du setter ny kurs

Historiefortellingen i internprosesser

Internprosesser handler på en eller annen måte om å sette ny kurs, det vil si forbedre, endre, bevisstgjøre, forsterke eller på andre måter utvikle organisasjonen.

 

Men det kan være krevende å få alle i organisasjonen til å slå følge på ferden, uansett hvor gode idéene, målsettingene og intensjonene måtte være. Spesielt endringer skaper motstand. Det ligger i vår natur å stritte i mot, til og med når endringene er nødvendige i det lange løp.

 

Kløktig bruk av historiefortelling kan være til god hjelp i slike prosesser. Den er i stand til å skape innsikt og forståelse på alle nivåer i organisasjonen din.

Uansett hvor godt du tenker om dine egne idéer, strategier og målsettinger, hvis du vil at andre skal gå i takt med deg eller slå følge på ferden, må du først sørge for at de ser og forstår hvor du ønsker å sette kurs - og hvorfor.

Tenk på historiefortellingen som et slags kart, som vi i fellesskap kan kaste blikket på, sånn at vi kan enes om at vi ser og forstår det samme. Den skaper den nødvendige konteksten som gjør det enklere å diskutere og vurdere ut i fra, før vi bestemmer oss for å handle; får jeg øye på det du ser, forstår du det jeg forstår.

 

Denne egenskapen betyr mye når strategier og målsettinger skal sildre hensiktmessig nedover i en organisasjon. I de fleste type internprosesser beror suksessen i et prosjekt på om du klarer å formidle budskapet på en forståelig måte til alle i organisasjonen din og om du klarer å involvere og engasjere med budskapet ditt.

Vi mennesker trenger tid til å forstå et budskap, hva det betyr for oss og hvordan det virker inn i arbeidshverdagen vår. Hvis ikke budskapet får nok tid nok til å «virke», hjelper det ikke uansett hvor gode idéer og intensjoner du har. 

Har du lyst til å finne ut hvordan du kan bruke historiefortelling på en mest mulig effektiv måte i kommunikasjonen din?

Historiefortelling i endringsprosesser: Betonmast

Det å skape adferdsendring i en organisasjon er en krevende oppgave. Det er så mange faktorer som virker inn på både prosessene og utfallet av dem.

Støyprosjektet i Betonmast tok mål av seg å redusere risikoen for hørselskader på egne byggeprosjekter. For å lykkes med det ble det laget et opplæringsprosjekt, hvor historiefortellingen fikk en sentral rolle. 

Betonmast Støyprosjektet

Historiefortelling i endringsprosesser: Hydro

Da Hydro skulle innføre samhandlingsverktøyet SharePoint, var prosjektgruppen fast bestemt på å skape internt eierskap og engasjement til prosjektet, på tvers av landegrenser.

Hør mer om filmen som Hydro brukte da selskapet startet prosessen med å innføre SharePoint i organisasjonen (se video nedenfor). Ansvarlig for digital samhandling i Hydro, Gro Elin Hansen, forteller om effekten av å bruke historiefortelling i internprosesser. 

Hydro Project Work: Sharepoint

Implementeringen av et nytt sikkerhetsklareringskurs i Hydro ble et omfattende prosjekt, fra valg av teknologiplatform og kvalitetsikring av innholdet og produksjonen av det. Men før de endelige løsningene ble lansert internt, ble det bestemt at lanseringen skulle ledsages av en video, som fortalte noe om bakgrunnen for behovet for å oppdatere sikkerhetsklareringskurset og valget av teknologien, som gjorde kurset mulig.

Hydro HSE project

Historiefortelling i rekrutteringsprosesser

Jakten på de dyktigste kandidatene kan noen ganger fortone seg som et race. Måten et selskap velger å presentere seg for potensielle søkere på, kan være utslagsgivende for både antallet søkere og kvalifikasjonene til søkerne.

For å skape oppmerksomhet i forkant av sin bedriftspresentasjon på NTNU i Trondheim, brukte Betonmast historiefortelling for å tiltrekke seg kvalifiserte byggingeniørkandidater. Mer enn 250 studenter meldte seg på, i håp om å sikre seg sommerjobb. Det er en foreløpig rekord for Betonmast.

Videoen (nedenfor) tar mål av seg å svare på spørsmålene som selskapet hadde mottatt i forkant - i fra studenter - om hvordan det er å jobbe for en byggentreprenør.

Betonmast rekruttering

Med på notene har produsert innhold til mange ulike internprosesser opp i gjennom årene. Vi har erfart at det er større sjanse for å lykkes med internprosessen der hvor det er vilje og evne til å lytte til dem som berøres av den. Det får betydning både for gjennomføringen, det interne eierskapet til prosessen og resultatet av den. 

bottom of page