Innholdsmarkedsføring

- skaper du verdi for kundene dine?

Hva er innholdsmarkedsføring?

Enkelt forklart er innholdsmarkedsføring en fellesbetegnelse for det innholdet som du produserer og distribuerer til kundene dine via egne nettsider og i sosiale medier.

 

Den bidrar til å skape kontakt med målgruppen din på en engasjerende og involverende måte. Innholdsmarkedsføringen blir ditt helt unike fingeravtrykk på internett, som kundene forstår betydningen av og setter pris på. På sikt hjelper den deg med å bygge troverdighet og tillit i forhold til budskapet ditt eller merkevaren din.

Hvordan når du fram til en målgruppe som ikke lenger er interessert i å høre på det du selv synes er viktig å snakke om?

Innholdsmarkedsføringens utfordringer

En klar utfordring når du skal jobbe med innholdsmarkedsføringen er å skape interesse og oppmerksomhet hos målgruppen, som du ønsker å nå ut til. Kundene insisterer nemlig på å bestemme over sin egen tid, hva den brukes på og hva som er givende å høre om.

 

Det hjelper derimot godt hvis du forstår at livet i sosiale medier i hovedsak er en «eviggående samtale», som «alle» ønsker å delta aktivt i. Det er ikke en arena hvor du på tradisjonelt reklamevis, utelukkende kringkaster viktigheter om deg selv og produktet ditt. Kundene er lei reklamemaset. Mange av dem blokkerer til og med helt for rene reklamebudskaper. 

Kjør på, feil raskt og prøv igjen!

Markedsføringsfaget er i kontinuerlig endring og bevegelse. Det er krevende å tenke langsiktig, slik du trenger å gjøre for å bygge en tydelig og kommuniserbar identitet i markedet, når kortsiktigheten synes å være det eneste det måles etter. Endringene skjer så raskt at det nærmest er umulig å konkludere i fasiter.

 

Det som fungerer i en sammenheng, behøver ikke å fungere i en annen. Det som er sannhet i dag, har gått ut på dato i morgen. Sånn vil verden trolig fungere i tiden framover også.

 

Allikevel, det er fristende å påpeke at nyskapning handler om å gjøre det ingen har klart å få øye på til nå.

 

La deg gjerne inspirere av hva andre gjør, men sørg for å følge din egen vei. Hvis du vil at noen nytt skal skje, må du faktisk være villig til å gjøre noe nytt. Finn fram til dine egne sannheter: Kjør på, feil raskt og prøv igjen! Det er vel en passe rund oppsummering på hva som må til for å skape suksess for innholdsmarkedsføringen din.

Har du lyst til å finne ut hvordan du kan bruke historiefortellingen på en mest mulig effektiv måte i kommunikasjonen din?

Finn målet med innholdet ditt

Tenk over hva du vil at kunden skal gjøre, som. f.eks. like, dele, lære, laste ned, melde seg på nyhetsbrev, bestille/kjøpe - eller kanskje ønsker du bare å forsterke merkevaren din, være top-of-mind? Ha et klart mål med hva du ønsker å oppnå med innholdet ditt. 

Søkervennlig innhold

Uteblir responsen så betyr det ikke nødvendigvis at innholdet ditt ikke er bra nok. Det kan tenkes at flaskehalsen befinner seg et helt annet sted. Sørg for at kundene finner fram til deg. Uten kløktig tilrettelegging og spredning av budskapet ditt hjelper det ikke at innholdet er godt.

Hva slags innhold fungerer best?

Innholdsmarkedsføringen kan du fylle på mange ulike måter, men det lønner seg å tilpasse innholdet til de kanalene du har tilgang på og ønsker å bruke.

 

Valg av innhold beror på hvem du er, hva du driver med, hva målgruppen din kan tenkes å være interessert i og hva du ønsker å oppnå med innholdsmarkeds-føringen.

 

Et tydelig handlingsutløsende budskap er ofte en fordel.

Innhold kan trenge hjelp for å spre seg

Noen ganger kan du faktisk være avhengig av å få ekstern drahjelp for å lykkes med innholdsmarkedsføringen, f.eks. ved at du nevnes i en redaksjonell sammenheng eller at en «tastemaker» (en populær blogger, programleder eller en annen kjedis) får øye på deg og sprer budskapet ditt til sine følgere. Med litt flaks, altså.

 

Et annet alternativ er at du sørger for kryssdistribusjon av budskapet, slik at flere kanaler får anledning til å virke og påvirke samtidig. 

Undervurder for all del ikke hvilken betydning innholdsmarkedsføringen kan få for medarbeidere, selskapets internprosesser og jakten etter nye kolleger. Tenk muligheter, tenk koblinger, tenk langsiktig - og utnytt for all del de kvalitetene som sosiale medier etterhvert har blitt kjent for.

Content is king, hevdet Bill Gates i 1996. Det er bare delvis sant, for uten god innholdsstrategi og søkervennlig innhold blir det vanskeligere for deg å lykkes med innholdsmarkedsføringen din.

Innholdsmarkedføring  - variasjon i form og innhold

Hydros “Shaping the future of modern society” ble først og fremst laget til internt bruk (se video nedenfor), men siden den omhandler aluminiumens historie generelt har Hydro valgt å bruke den i eksterne sammenhenger også.

 

Videoen er et eksempel på at innholdsmarkedsføring kan variere stort i form og innhold, og at den også kan ha en mer strategisk tilnærming i motsetning til det å være «handlingsutløsende». I dette tilfellet har for eksempel innholdet ikke et tydelig “call to action”.

Videoen er først og fremt ment for alle som er knyttet til aluminiumsbransjen, arbeidssøkende, studenter på jakt etter stoff til en skoleoppgave eller andre som er interesserte i samfunnsutvikling og historie. Men den egner seg også utmerket som del av en større helhet, som del av en helhetlig innholdsstrategi.

 

Noen ganger er du nødt til å bygge opp kommunikasjonen din stegvis, for å oppnå det du ønsker på sikt.

Har du lyst til å finne ut hvordan du kan bruke historiefortellingen på en mest mulig effektiv måte i kommunikasjonen din?

Skap innhold som lar seg tilpasse bruk og sammenheng

Oppgaven med å løse produksjonen for Sapa Precision Tubing medførte en rekke interessante utfordringer og løsninger.

 

Innledningsvis handlet briefen om å lage en video som kunne fungrere uten lyd på en internasjonal messe, som kunne være så enkel og selvforklarende at alle messebesøkende, uavhengig av fagkunnskaper kunne forstå innholdet i den.

Det ble tidlig klart i prosessen at det ville lønne seg å tenke gjenbruk for materialet, slik at materialet kunne brukes i flere sammenhenger og settes sammen på alternative måter, avhengig av målgruppe.

 

Vi endte derfor opp med å lage en egen messeversjon (se eksempel nedenfor), salgsrettede versjoner (på henholdsvis kinesisk, tysk, engelsk, portugisisk og norsk) og en rekke versjoner til internt bruk (opplæring og presentasjoner).

Med på notene, Priorveien 6A, 0377 Oslo, Mobil +47 9008 7990

Gode historier der du ønsker å fortelle dem.
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Vimeo Social Icon

© Med på notene 2017