Internprosesser

- kunsten å få med deg andre når du setter ny kurs

Historiefortellingen i internprosesser

Internprosesser handler på en eller annen måte om å sette ny kurs, det vil si forbedre, endre, bevisstgjøre, forsterke eller på andre måter utvikle organisasjonen.

 

Men det kan være krevende å få alle i organisasjonen til å slå følge med på ferden, uansett hvor gode idéene, målsettingene og intensjonene måtte være. Spesielt endringer skaper motstand. Det ligger i vår natur å stritte i mot, til og med når endringene er nødvendige i det lange løp.

 

Kløktig bruk av historiefortelling kan være til god hjelp i slike prosesser. Den er i stand til å skape innsikt og forståelse på alle nivåer i organisasjonen din.

><
1/5

Uansett hvor godt du tenker om dine egne idéer, strategier og målsettinger, du må først sørge for å få andre til å bry seg om det du ser, forstår og ønsker å gjøre.

Tenk på historiefortellingen som et slags kart, som vi i fellesskap kan kaste blikket på, sånn at vi kan enes om vi ser og forstår det samme. Eller vi kan diskutere det vi ser  - eller det som fortsatt mangler, før vi bestemmer oss for å handle.

 

Denne egenskapen betyr mye når strategier og målsettinger skal sildre hensiktmessig nedover i en organisasjon. I de fleste typer internprosesser beror suksessen i et prosjekt på om du klarer å formidle budskapet på en forståelig måte til alle i organisasjonen din og om det klarer å involvere og engasjere.

Vi mennesker trenger tid til å forstå et budskap, hva det betyr for oss og hvordan det virker inn i arbeidshverdagen vår. Hvis ikke budskapet får nok rom til å «virke», hjelper det ikke hvor gode idéer og intensjoner du har. 

Har du lyst til å finne ut hvordan du kan bruke historiefortellingen på en mest mulig effektiv måte i kommunikasjonen din?

Historiefortelling i endringsprosesser: Betonmast

Det å skape adferdsendring i en organisasjon er en krevende oppgave. Det er så mange faktorer som virker inn på både prosessene og utfallet av dem.

Støyprosjektet i Betonmast tok mål av seg å redusere risikoen for hørselskader på egne byggeprosjekter. For å lykkes med det ble det laget et opplæringsprosjekt, hvor historiefortellingen fikk en sentral rolle. 

Historiefortelling i endringsprosesser: Hydro

Da Hydro skulle innføre samhandlingsverktøyet SharePoint, var prosjektgruppen fast bestemt på å skape internt eierskap og engasjement til prosjektet, på tvers av landegrenser.

Bli med bakom filmen (se video nedenfor) som Hydro brukte da selskapet startet prosessen med å innføre SharePoint i organisasjonen. Ansvarlig for digital samhandling i Hydro, Gro Elin Hansen, forteller om effekten av å bruke historiefortelling i internprosesser. 

Hydro Project Work: Behind the Scenes

Hydro Project Work: Sharepoint

Implementeringen av et nytt sikkerhetsklareringskurs i Hydro ble et omfattende prosjekt, fra valg av teknologiplatform og kvalitetsikring av innholdet og produksjonen av det. Men før de endelige løsningene ble lansert internt, ble det bestemt at lanseringen skulle ledsages av en video, som fortalte noe om bakgrunnen for behovet for å oppdatere sikkerhetsklareringskurset og valget av teknologien, som gjorde kurset mulig.

Historiefortelling i rekrutteringsprosesser

Jakten på de dyktigste kandidatene kan noen ganger fortone seg som et race. Måten et selskap velger å presentere seg for potensielle søker kan være utslagsgivende for både antallet søkere og kvalifikasjonene til søkerne.

For å skape oppmerksomhet i forkant av sin bedriftspresentasjon på NTNU i Trondheim, brukte Betonmast historiefortelling for å tiltrekke seg kvalifiserte byggingeniørkandidater. Mer enn 250 studenter meldte seg på, i håp om å sikre seg sommerjobb. Det er en foreløpig rekord for Betonmast.

Videoen tar mål av seg å svare på spørsmålene som selskapet hadde mottatt i forkant - i fra studenter - om hvordan det er å jobbe for en byggentreprenør.

Historiefortelling i rekrutteringsprosesser

Relevans og nytte er avgjørende faktorer for å nå ut med budskapet ditt i egne kanaler og i sosiale medier. Du kan f.eks. velge som Hydro og gi tips til potensielle kandidater, om utformingen av jobbsøknaden.

I tillegg til jobbsøker-videoen, ble det laget korte teaservideoer, som kunne brukes i ulike sammenhenger i sosiale medier.

Utformingen av teaservideoene som ble laget til bruk rekrutteringskampanje, ble naturlig nok tilpasset de ulike målgruppene for budskapet; lærlinger, internshipkandidater og graduates.

Med på notene har produsert innhold til svært mange internprosesser. Over tid ser vi at det finnes en viktig fellesfaktor for alle prosjekter som har hatt suksess, og det er viljen og evnen til å lytte til alle, som er innvolvert i prosessen. Det kan være krevende å stå i det som en endringsprossess virvler opp, men det er en viktig del av veien mot gode løsninger for alle involverte parter.  Det handler rett og slett om å være nysgjerrig på hva andre opplever og føler.

 

Det er derfor ikke mulig å snakke om gode internprosesser, uten å si noe om betydningen av empati i en organisasjon. 

Med på notene, Priorveien 6A, 0377 Oslo, Mobil +47 9008 7990

Gode historier der du ønsker å fortelle dem.
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Vimeo Social Icon

© Med på notene 2017