top of page

Hvorfor skal du fortelle
historier?

Historiefortellingens betydning

Hvis du ønsker at kundene eller de ansatte skal bry seg om deg og budskapet ditt, så hjelper det om du forstår hvordan emosjonell kontakt oppstår og hvorfor vi mennesker velger som vi gjør.

 

Vi velger nemlig ikke basert på produktfordeler, tekniske spesifikasjoner, visjoner og strategier, selv om mange liker å tro nettopp det. Det er mer sannsynlig at vi velger det vi føler noe for - eller det som bekrefter det vi allerede (tror vi) vet.

Tall, statistikk og fakta er så klart viktig, men det er historiefortellingen som fanger og holder oppmerksomheten, forklarer sammenhenger og som bidrar med forståelsen, som gjør det enklere å huske budskapet ditt. Den blir til forskjellen mellom data og innsikt.

Når du kommuniserer har du kontroll på hva hva du sier og hvordan du sier det.

 

Hva mottakeren av budskapet derimot tolker og oppfatter, har du ingen kontroll over uansett hvilke fakta og argumenter du presenterer.

 

Historiefortelling handler om å forstå hva som skal til for å skape kontakt, engasjement og forståelse. Den er ditt viktigste verktøy til å påvirke tolkningsprosessen.

For oss i Med på notene er historiefortelling et tankesett som vi har med oss når vi skal utforme budskap ditt - uavhengig hvilket av fortellerverktøyene våre som vi velger å bruke (video, animasjon, foto, lyd, musikk og tekst).

En historie hjelper deg å få fram poengene dine på en tydelig og overbevisende måte, uansett om du er ute å skape endring og utvikling i egen organisasjon, presentere visjoner og målsettinger på skjerm eller scene eller lage en kampanje i sosiale medier.

 

Vi sørger selvsagt for å tilpasse måten vi forteller historier på, til ditt kommunikasjonsmål, ditt bruk og din valgte distribusjonskanal.

Historiefortelling i rekrutteringsprosesser

Et eksempel på praktisk bruk av historiefortelling er i forbindelse med jakten på de dyktigste kandidatene. Den kan noen ganger fortone seg som et race. Måten et selskap velger å presentere seg for potensielle søkere på, kan være utslagsgivende for både antallet søkere og kvalifikasjonene til søkerne.

Würth digitalreise

Rekrutteringsprosessen med å finne fram til ny regionleder i Renta ga oss en unik mulighet til å teste alternative måter å utlyse en stilling på. Kryssdistribusjon av utlysningen på LinkedIn og Finn.no viste seg å fungere godt. Rekrutteringskampanjen skapte både oppmerksomhet og effekt.

Renta - regionleder

Da hodejeger Andreas Aaberg tok kontakt og ytret ønske om å lage en litt annerledes julehilsning, tok det litt av. Vi må innrømme det. Vi endte like så godt opp med å rekruttere vikar til julenissen:

«Blidspent og jovial lederkandidat søkes til uforglemmelig enkveldsgig. Det er en fordel om du kler skjeggvekst, tåler luftige svev og pipestøv. Godt lag med klovdyr hjelper også. God orienteringsevne og barnetekke er derimot en forutsetning.»

Det som var ment som en hyggelig julehilsning til kolleger og samarbeidspartnere endte opp som en virkningsfull rekrutteringskampanje på LinkedIn. Og i tilfelle du undrer, julenissevikar ble det. Men ikke en hvilken som helst vikar, for den best kvalifiserte søkeren på «stillingen» ble en kvinne...hø-hø!

Andreas Aaberg - rekruttering av julenissevikar

For å skape oppmerksomhet i forkant av sin bedriftspresentasjon på NTNU i Trondheim, brukte Betonmast historiefortelling for å tiltrekke seg kvalifiserte byggingeniørkandidater. Mer enn 250 studenter meldte seg på, i håp om å sikre seg sommerjobb. Det er en foreløpig rekord for Betonmast.

Videoen nedenfor tar mål av seg å svare på spørsmålene som selskapet hadde mottatt i forkant - i fra studenter - om hvordan det er å jobbe for en byggentreprenør.

Betonmast rekruttering

bottom of page