Hvorfor skal du fortelle

historier?

Historiefortellingens betydning

Hvis du ønsker at kundene eller de ansatte skal bry seg om deg og budskapet ditt, så hjelper det om du forstår hvordan emosjonell kontakt oppstår og hvorfor vi mennesker velger som vi gjør.

 

Vi velger nemlig ikke basert på produktfordeler, tekniske spesifikasjoner, visjoner og strategier, selv om mange liker å tro nettopp det. Det er mer sannsynlig at vi velger det vi føler noe for - eller som bekrefter det vi allerede (tror vi) vet.

 

Historiefortelling er som skreddersydd for å skape emosjonell kontakt. Desto bedre historier du er i stand til å fortelle, jo større er sjansen for at mottakerne engasjerer og involverer seg i dem. 

Vi ønsker oss historier som handler om oss selv, det vi er opptatt av og det som vi kan kjenne oss igjen i.

Helt siden det prehistoriske mennesket ble i stand til å dele sine erfaringer om en vellykket jakt på en grottevegg, har vi fortalt historier.

Verden har riktignok ruslet videre siden grotteveggenes tid, men forholdet vårt til historiefortelling er like sterkt. Vi ønsker oss fortsatt historier som handler om oss selv, det vi er opptatt av og det som vi kan kjenne oss igjen i.

 

God historiefortelling handler om å formidle det som får andre til å stoppe opp ved budskapet ditt og bry seg om det.

Det er viktigere enn noensinne å forstå hva som skal til for å omforme idéer, strategier, verdier og målsettinger til historier som blir lagt merke til, verdsatt og husket. 

Hjernens evne til å tolke

Vi påvirkes av historier i større grad enn vi aner. Og det er en grunn til det. Den viktigste handler om hvordan hjernen tolker og organiserer sanseinntrykk.

 

Når hjernen tolker er den først og fremst opptatt av å skape meningsfylte helheter, ikke å vurdere om tolkningen er riktig eller gal. Derfor ender vi innimellom opp med å se eller forstå det som ikke finnes. Det er på godt og vondt. Det åpner iallfall for mange morsomme muligheter når du skal få andre til å bry seg om budskapet ditt.

Hjernen vår er med andre ord skrudd sammen for å se etter sammenhenger. Jo sterkere vi føler oss hjemme i sammenhengen, desto mer virkningsfullt oppleves stimuliet og tolkningen av det.

Synssansen er uten tvil viktig for persepsjonen vår. Den er det sansestimuliet som ligger tettest opp til hvordan hjernen vår orienterer seg, tolker og forstår. Klarer du å skape tydelige, mentale bilder med historen din, blir det enklere å forstå og huske budskapet ditt.

Når du hører en historie fyller hjernen på med sine egen puslespillbiter, for å skape mønster, sammenhenger og helheter. Det skjer uansett om du klar over det eller ikke.

Den viktigste oppgaven som historieforteller er derfor å finne fram til de puslespillbitene som trigger mottakernes nysgjerrighet, engasjement, og aller helst, handlekraft.

Men du vil neppe klare å være «alt for alle» med historiene dine. Det er helt okey. Historiefortelling er ikke en popularitetsøvelse. Målet ditt bør heller være å fortelle historier som former oppfattelsen og inntrykket til målgruppen, som du ønsker å nå ut til. For gode historier hjelper oss med å få øye på det vi tidligere ikke har vært i stand til å se - eller forstå.

Det er enklere å finne fram til de gode historiene hvis du har forståelse for hvem du ønsker å snakke til og hvorfor.

Har du lyst til å finne ut hvordan du kan bruke historiefortellingen på en mest mulig effektiv måte i kommunikasjonen din?