top of page

Målet med historiefortelling

Hva ønsker du å oppnå med budskapet ditt? Hva vil du skal skje? Hva ønsker du at mottakeren av budskapet skal gjøre? Hvilke endringer er du ute etter å skape?

For noen er reaksjon målet. I sosiale medier tolkes ofte antallet kommentarer og «likes» som bevis på at kommunikasjonen er vellykket, mens i en opplæringssammenheng handler reaksjon mer om at en elev er fornøyd med undervisningsopplegget og  -innholdet.

Reaksjon er nyttig som mål i mange sammenhenger, for eksempel der hvor du har en påmeldingsfrist, et tidsbegrenset tilbud eller trenger en umiddelbar tilbakemelding i fra kolleger i forbindelse med en internprosess.

Ønsker du derimot å legge tilrette for læring, adferdsendring og muligheten til å måle effekten av nevnte over tid, er det ikke tilstrekkelig med reaksjon alene.

Det er i slike sammenhenger at historiefortelling virkelig kommer til sin rett. Påvirkning av tankesett og adferd er historiefortellingens viktigste kvaliteter.

 

Hvis vi drister oss til å oppsummere hva historiefortelling dypest sette handler om, så er det endring og bevegelse.

Det får spesielt betydning når strategier og målsettinger skal sildre hensiktsmessig nedover i en organisasjon.

 

I de fleste type internprosesser beror suksessen i et prosjekt på om du klarer å formidle budskapet på en forståelig måte til alle i organisasjonen og om du klarer å involvere og engasjere med budskapet ditt.

Uansett hvor godt du tenker om dine egne idéer, strategier og målsettinger, hvis du vil at andre skal gå i takt med deg eller slå følge på ferden, må du først sørge for at de ser og forstår hvor du ønsker å sette kurs - og hvorfor.

Da Hydro skulle innføre samhandlingsverktøyet SharePoint, var prosjektgruppen fast bestemt på å skape internt eierskap og engasjement til prosjektet, på tvers av landegrenser.

Hør mer om dette prosjektet i videoen nedenfor. Ansvarlig for digital samhandling i Hydro, Gro Elin Hansen, forteller om effekten av å bruke historiefortelling i internprosesser. 

Hydro Project Work: Sharepoint

Vi mennesker trenger tid til å forstå et budskap, hva det betyr for oss og hvordan det virker inn i arbeidshverdagen vår. Hvis ikke budskapet får nok tid nok til å «virke», hjelper det ikke uansett hvor gode idéer og intensjoner du har. 

Har du lyst til å finne ut hvordan du kan bruke historiefortelling på en mest mulig effektiv måte i kommunikasjonen din?

bottom of page